Збірник наукових праць «Геохімія техногенезу»

Збірник наукових праць «Геохімія технологенезу»

Запрошуємо до публікації у Збірнику наукових праць «Геохімія технологенезу» − періодичний науково-теоретичний збірник. Кожна стаття рецензується провідними вченими.

Назва до 2019 р.: Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища (Journal DOI:10.15407/znp)

Збірник засновано у 2000 році. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ №23941-13781 ПР від 26.04.2019

Засновники: Національна академія наук України; Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України».

Видавець: Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України».

Детальніше