Засідання Вченої ради

10 березня 2020 об 11:00 відбулося чергове засідання Вченої ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Про стан готовності профілів наукових працівників ДУ «ІГНС НАН України»
    Доповідач: д. геол. н. відділу екогеології та термодинаміки геосфер Михальченко І.І.
  2. Про висунення акад. НАН України, д. ф.-м. н., проф. Шульги М.Ф. на посаду академіка-секретаря відділення ядерної фізики та енергетики НАН України.
    Доповідач: т. в. о. директора ДУ «ІГНС НАН України», д. геол. н., проф. Долін В.В.
  3. Різне.