Відбулося засідання Вченої ради ДУ «ІГНС НАН України»

Відбулося засідання Вченої ради ДУ «ІГНС НАН України»

27 вересня 2022 р. в онлайн форматі відбулося засідання Вченої ради ДУ «ІГНС НАН України». На засіданні було розглянуто такі питання: звітність (проміжні, заключні звіти) за 2022 р.; результати річної атестації докторантки Інституту; поновлення на навчання докторантки Інституту; зарахування аспірантів на навчання до аспірантури ДУ «ІГНС НАН України» у 2022 р.; звіти стипендіатів стипендій Президента України та НАН України для молодих вчених за період травень-жовтень 2022 р.; подання кандидатури на отримання стипендії Президента України для молодих вчених; різне.