Науковий збірник техногенно-екологічна безпека та цивільний захист