Відбулося засідання Вченої ради Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»

Відбулося засідання Вченої ради Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»

16 грудня 2021 р. відбулося засідання Вченої ради Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» в онлайн режимі. На засіданні було розглянуто такі питання:

  1. Про заключний звіт за темою «Експериментальне і теоретичне моделювання процесів взаємодії матеріалів системи інженерних бар’єрів глибинного сховища РАВ і розробка нових композитних сорбентів радіонуклідів на основі природних та синтетичних матриць» (2019-2021 рр.).
  2. Про заключний звіт за темою «Розробка та створення термохімічної кавітаційної установки очищення рідких радіоактивних відходів об’єктів ЯПЦ» (2019-2021 рр.).
  3. Про проміжний звіт за темою «Удосконалення наукових засад кондиціювання рідких радіоактивних відходів АЕС України для забезпечення довгострокової безпеки захоронення» (2021-2022 рр.)
  4. Про проміжний звіт за темою «Перспективи раціонального використання і радіоекологічна безпека відходів урановидобувної та уранопереробної промисловості» (2021-2023 рр.).
  5. Про проміжний звіт за темою «Розвиток засобів інтелектуального аналізу даних щодо забруднення атмосферного повітря з врахуванням сучасних нормативно-правових вимог та рекомендацій» (2021-2022 рр.).
  6. Про заключний звіт за темою «Засоби оцінювання та прогнозування впливу місць зберігання золошлаків на стан атмосферного повітря та населення прилеглих територій» (2019-2021 рр.).
  7. Про заключний звіт за темою «Математичне та програмне забезпечення вирішення задач попередження надзвичайних ситуацій при розливах радіоактивних рідин з використанням принципу ALARA» (2020-2021 рр.).
  8. Про найважливіші наукові досягнення ДУ «ІГНС НАН України» за 2021 р.
  9. Про присвоєння вченого звання старшого дослідника.
  10. Різне.

Відбулося засідання Вченої ради Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»