Зустріч аспірантів ДУ ІГНС НАН України з одним із стейкхолдерів та вебінар «Академічна доброчесність. Плагіат. Правила цитування. Академічна доброчесність та штучний інтелект»

Відбулася зустріч аспірантів, які навчаються у ДУ ІГНС НАН України з одним із стейкхолдерів*.
Дерман Вадим Андрійович – заступник директора ТОВ Довкілля, яке надає широкий спектр послуг екологічного характеру для суб’єктів господарювання різних сфер діяльності ( https://dovkillya.com.ua/ ).
*Стейкхолдери – заінтересовані сторони, фізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес щодо освітньої діяльності, тобто певною мірою залежати від неї або можуть на неї впливати ;науково-педагогічні працівники та навчально-допоміжний персонал.

Відбулася зустріч аспірантів, які навчаються у ДУ ІГНС НАН України з одним із стейкхолдерів та вебінар для аспірантів «Академічна доброчесність. Плагіат. Правила цитування. Академічна доброчесність та штучний інтелект»

Також відбувся вебінар для аспірантів “Академічна доброчесність. Плагіат. Правила цитування. Академічна доброчесність та штучний інтелект”.
На цьому вебінарі к.г.н., заступник директора з науково-організаційної роботи Севрук Ірина разом з аспірантами обговорила питання академічної доброчесності в освітньому та науковому середовищі, обговорили наявні Положення  (Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату в ДУ «ІГНС НАН України» (перезатвердження зі змінами); Положення про академічну доброчесність у ДУ «ІГНС НАН України» ).
Відбулася зустріч аспірантів, які навчаються у ДУ ІГНС НАН України з одним із стейкхолдерів та відбувся вебінар для аспірантів «Академічна доброчесність. Плагіат. Правила цитування. Академічна доброчесність та штучний інтелект»
Аспіранти поділилися своїм досвідом застосування різних програм для виявлення антиплагіату та можливостей штучного інтелекту у своїй діяльності. Було наочно продемонстровано програму unicheck.com , яку офіціно використовує ДУ ІГНС НАН України.