Відбудуться захисти дисертацій Тимків М.М. (21.06.01) та Марусяк В.П. (04.00.11)

Відбудуться захисти дисертації Тимків М.М. (21.06.01) та Марусяк В.П. (04.00.11)

12 травня 2021 р. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.192.01 з таким порядком денним:

1100 – захист дисертаційної роботи Тимків Марії Михайлівни «Оптимізація мережі свердловин системи гідрогеоекологічного моніторингу (на прикладі басейну річки Прип’ять)», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

Науковий керівник: доктор геолого-мінералогічних наук, професор Кузьменко Едуард Дмитрович.

Офіційні опоненти:

доктор геологічних наук, професор Удалов Ігор Валерійович;

кандидат геологічних наук Кошлякова Тетяна Олексіївна.

Автореферат Тимків М.М.

1400 – захист дисертаційної роботи Марусяк Валентини Петрівни «Геологія, мінеральний склад і генезис гідротермалітів Чивчинського рудного району в Українських Карпатах», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.11 – геологія металевих і неметалевих корисних копалин.

Науковий керівник: доктор геолого-мінералогічних наук, професор Павлунь Микола Миколайович

Офіційні опоненти:

доктор геологічних наук, професор Деревська Катерина Ігорівна;

доктор геологічних наук професор Наумко Ігор Михайлович.

Автореферат Марусяк В.П.

Про формат засідання буде повідомлено додатково!