Відбулося засідання Вченої ради ДУ «ІГНС НАН України»

Відбулося засідання Вченої ради ДУ «ІГНС НАН України»

9 листопада 2022 р. в онлайн форматі відбулося засідання Вченої ради ДУ «ІГНС НАН України».

На засіданні було розглянуто такі питання: про заключні звіти з виконання наукових тем; про запити на конкурс наукових і науково-технічних (експериментальних) робіт за бюджетною програмою КПКВК 6541230 на 2023-2024 роки; про конкурс на здобуття стипендії імені академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених Національної академії наук України – кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук; різне.

Відбулося засідання Вченої ради ДУ «ІГНС НАН України»