Участь в онлайн-конференції Комітету з імплементації Водної конвенції (The Implementation Committee of the Water Convention)

Участь в онлайн-конференції Комітету з імплементації Водної конвенції (The Implementation Committee of the Water Convention)

22.04 2021 р. співробітниця ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» Проскура Г.М. взяла участь в онлайн-конференції Комітету з імплементації Водної конвенції (The Implementation Committee of the Water Convention). Конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер (Водна конвенція) – це унікальна правова та міжурядова платформа, яка сприяє сталому
використанню транскордонних вод. Комітет з імплементації Конвенції, до складу якого
входять юристи та спеціалісти з управління водними ресурсами, надає спеціальну
допомогу для сприяння кращому розумінню, впровадженню та застосуванню Конвенції.
Комітет з імплементації відповідно до Конвенції про воду був створений на шостій сесії
Наради учасників Конвенції (Рим, 28-30 листопада 2012 р.) Метою механізму є сприяння,
сприяння та захист впровадження та застосування та дотримання Конвенції про води.
Механізм повинен бути простим, неконфліктним, неконкурентним, прозорим,
підтримуючим та співпрацюючим за своєю суттю, спираючись на особливий дух
співпраці Конвенції. Комітет з імплементації складається з дев'яти членів, які працюють в особистій якості, об'єктивно та в найкращих інтересах Конвенції. Наразі до складу Комітету входять такі члени: Карі Кіннунен, Йохан Г. Ламмерс, Мартінс Папарінськіс, Стівен Маккаффрі, Енн Шульте-Вюльвер-Лейдіг, Педро Кунья Серра, Аттіла Танзі, Іван Завадський, Дінара Зіганшина. Під час конференції було обговорено актуальні питання співпраці, а також заслухано представників Комітету. Також, були висвітлені механізми підтримки Комітету країнами, зокрема консультативна процедура, яка відрізняє Комітет від інших подібних механізмів та дозволяє йому взаємодіяти з країнами, які прагнуть вирішувати водні питання неконфліктним способом.