Участь у VІІІ Міжнародному з’їзді екологів і Міжнародному науково-практичному семінарі по декарбонізації та екомодернізації промисловості України

Участь у VІІІ Міжнародному з’їзді екологів і Міжнародному науково-практичному семінарі по декарбонізації та екомодернізації промисловості України

22-24 вересня 2021 р. у м. Вінниця відбулися VІІІ МІЖНАРОДНИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ і МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР ПО ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ ТА ЕКОМОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ за інформаційної  підтримки Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.

Метою з’їзду була зустріч фахівців з питань екології та технологій захисту навколишнього природного середовища для пошуку спільних підходів, інженерних шляхів вирішення екологічних проблем України, обміну ідеями та досвідом, обговорення тенденцій і перспектив розвитку даної галузі науки, освіти і практики в контексті стратегії сталого розвитку, встановлення плідних взаємовигідних контактів, заохочення талановитої студентської молоді і аспірантів до наукового пошуку в екологічних дослідженнях, а також популяризації наукових досягнень провідних вчених та практиків у галузі екології, екологічної безпеки та технологій захисту навколишнього природного середовища. У роботі з’їзду взяв участь д.т.н. Ю.О. Ольховик, який виступив з пленарною доповіддю «Довгострокові ризики технології захоронення на місці об’єктів на майданчику чорнобильської станції».

З тезами доповідей можна ознайомитись за посиланням https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/ecology/ecology2021/schedConf/presentations