Участь у Національному форумі «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології»

Участь у Національному форумі «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології»

23-24 листопада 2021 р. відбувся масштабний онлайн захід Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології». Ключова тема Форуму 2021 року: Екологічно дружні технологічні рішення для місцевих громад щодо поводження з відходами.

Організатор Форуму була Всеукраїнська екологічна ліга. Форум проводився за сприянням: Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Рівненської обласної державної адміністрації та Рівненської обласної ради. Метою Форуму було визначення в Україні проблем та шляхів подолання критичної ситуації у сфері поводження з побутовими та промисловими відходами на регіональному рівні та у місцевих громадах, формування нормативно-правової бази щодо управління відходами, впровадження природоохоронних ініціатив та проєктів, сприяння залученню інвестицій у сферу перероблення відходів, реалізація екологічно дружніх, ресурсо- та енергоефективних технологій, сприяння співпраці органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, науки, бізнесу, налагодження та зміцнення міжнародного співробітництва, збереження довкілля, впровадження засад збалансованого (сталого) розвитку в Україні.

Участь у Форумі брали представники органів державної влади та місцевого самоврядування, міжнародних організацій, вчені, бізнес-структури, які працюють у сфері поводження з відходами, підприємства-виробники техніки та технологічного обладнання перероблення відходів, установи, які працюють у галузі екологічної безпеки та охорони довкілля, природоохоронні громадські організації. Загальна кількість учасників понад 180 осіб.

Директор Інституту член-кореспондент НАН України, д.т.н., проф. Забулонов Ю.Л. виступив на Форумі з доповіддю «Проблемні питання очищення рідких радіоактивних відходів в Україні», також він представив розробки працівників ДУ «ІГНС НАН України». Програма (завантажити) заходу передбачала пленарні сесії, дискусійні панелі, засідання круглих столів, презентаційні платформи.

Працівниками ДУ «ІГНС НАН України» подано для друку в збірник матеріалів Форуму кілька наукових робіт.

Програма форуму

Участь у Національному форумі «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології»