ТріУМФ

Система контролю і моніторингу тритію «ТріУМФ»

Система «ТріУМФ» призначена для вимірювання питомої активності тритію і вуглецю-14 за їх бета-випромінюванням в об”ктах навколишнього середовища, біологічних пробах та технологічних середовищах АЕС.

Система дозволяє дистанційно і автоматично виконувати радіаційній контроль та моніторинг за вмістом у повітряному і водному середовищах тритію і вуглецю-14 у місцях промислових викидів з підприємств і АЕС. Унікальні алгоритми обробки спектрів іонізуючого випромінювання забезпечують виявлення і його ідентифікацію з великою імовірністю.

Система «ТріУМФ» сконструйована відповідно до принципу аналізу результатів за схемою збігу, реалізованої на основі двох фотоелектронних помножувачів (ФЕП). Така побудова системи дозволяє домогтись зниження рівня шумів у низькоенергетичній області.

Основні технічні характеристики виробу:

  • ефективність реєстрації тритію – понад 60%;
  • ефективність реєстрації вуглецю-14 – понад 90%;
  • власний фон по тритію – менше 20 імп./хв.;
  • власний фон по вуглецю-14 – менше 30 імп./хв.;
  • мінімальна активність по тритію – 12 імп./хв.;
  • мінімальна активність по вуглецю – 8 імп./хв.;
  • чутливість – 1 Бк/л;
  • нестабільність градуювальної характеристики перетворення за годину безперервної роботи не перевищуе 2%; діапазон енергій випромінювання від 5 до 1500 еВ;
  • енергетична залежність в діапазоні від 0,06 – до 1,5 МеВ ± 25%;
  • максимальна вхідна статистична завантаження не більше 10000 імп./с.

Система «ТріуМФ» може використовуватись в складі лабораторії для аналізу проб, що містять тритій і вуглець-14, на основі рідкого сцинтилятору.

 

Контакти:

Адреса: Україна, МСП 03680, м. Київ-142, просп. Палладіна, 34а;

Телефон: (044) 424-00-29;

Факс: (044) 423-17-96;

E-mail: u-risk@ukr.net