Про захист Тимків М.М.

12 травня 2021 р. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.192.01 з таким порядком денним:

1100 – захист дисертаційної роботи Тимків Марії Михайлівни «Оптимізація мережі свердловин системи гідрогеоекологічного моніторингу (на прикладі басейну річки Прип’ять)», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

Науковий керівник: доктор геолого-мінералогічних наук, професор Кузьменко Едуард Дмитрович

Офіційні опоненти:

доктор геологічних наук, професор Удалов Ігор Валерійович;

кандидат геологічних наук Кошлякова Тетяна Олексіївна.

Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України» запрошує вас на заплановану конференцію Zoom.

Тема: Засідання спецради

Час: 12 травня 2021 року, 11:00, Київ

Підключитись до конференції Zoom:

Підключитись

Ідентифікатор конференції: 864 8930 7932

Код доступу: 183781