Про захист Марусяк В.П.

12 травня 2021 р. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.192.01 з таким порядком денним:

14.00 – захист дисертаційної роботи Марусяк Валентини Петрівни «Геологія, мінеральний склад і генезис гідротермалітів Чивчинського рудного району в Українських Карпатах», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.11 – геологія металевих і неметалевих корисних копалин.

Науковий керівник: доктор геолого-мінералогічних наук, професор Павлунь Микола Миколайович.

Офіційні опоненти:

доктор геологічних наук, професор Деревська Катерина Ігорівна;

доктор геологічних наук професор Наумко Ігор Михайлович.

Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України» запрошує вас на заплановану конференцію Zoom.

Тема: Засідання спецради

Час: 12 травня 2021 року, 11:00, Київ

Підключитись до конференції Zoom:

Підключитись

Ідентифікатор конференції: 864 8930 7932

Код доступу: 183781