Результати конкурсу на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника

12 листопада 2019 р. було оголошено конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу технологій захисту довкілля та радіаційної безпеки за спеціальністю за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. У визначений умовами конкурсу термін, заяву для участі в конкурсі та необхідні документи подав старший науковий співробітник відділу технологій захисту довкілля ДУ «ІГНС НАН України», д. тех. н., с. н. с. Чарний Дмитро Володимирович, який зараз працює за контрактом.

Конкурсна комісія опрацювала подані документи, довідкову інформацію, надану кандидатом, провела співбесіду, обрала лічильну комісію для проведення таємного голосування та винесла наступне рішення. Вважати Чарного Дмитра Володимировича («за» – 7 осіб; «проти» – 0 осіб; «недійсних бюлетенів» – 0 осіб) таким, що пройшов конкурсний відбір на посаду старшого наукового співробітника відділу технологій захисту довкілля та радіаційної безпеки та винести рішення конкурсної комісії на затвердження Вченою радою Інституту (Протокол №5 від 18.12.2019 р.).

На підставі результатів відкритого голосування («за» – 14 осіб; «проти» – 0 осіб; «утримались» – 0 осіб) вважати обраним:

– на посаду старшого наукового співробітника відділу технологій захисту довкілля та радіаційної безпеки – Чарного Дмитра Володимировича.

– рекомендувати директору ДУ «ІГНС НАН України» перевести Чарного Дмитра Володимировича на посаду старшого наукового співробітника відділу технологій захисту довкілля та радіаційної безпеки.

(Протокол засідання вченої ради ДУ «ІГНС НАН України» 12 від 23.12.2019 р.).