Загальноінститутські ресурси за 2021 рік

Монографія, посібник (розділ монографії, посібника)

Інформація оновлюється

Збірник наукових праць, матеріали конференцій, семінарів

  1. Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб. наук. статей XVІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 13-17 вересня 2021 р.) / УКРНДІЕП. – ПП «Стиль-Іздат», 2021. – 242 с.
  2. Тези доповідей ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції «Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення», м. Житомир, 18 – 20 листопада 2021 р. – Житомир: Житомирська полі-техніка, 2021. – 156 с. ISBN 978-966-683-593-5.
  3. Тези доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інформаційно-комп’ютерні технології: стан, досягнення та перспективи розвитку», м. Житомир, 25 – 26 листопада 2021 р. – Житомир: Житомирська політехніка, 2021. – 186 с. ISBN 978-966-683-592-8.
  4. Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Наукова молодь-2021» (Київ, 30 листопада 2021 р.). К., ІІТЗН НАПН України 2021. 276 с. ISBN 978-617-95182-6-3 (PDF).