loader image

Language switcher

Про репозитарій

Репозитарій ДУ «ІГНС НАН України» (відкритий архів електронних документів) створено для розміщення наукових робіт (монографій, дисертацій, авторефератів, статей, тез доповідей, наукових збірників, науково-технічних звітів, електронних презентації, наборів даних, інструктивних та навчальних матеріалів тощо) авторами яких є наукові працівники, аспіранти та докторанти Інституту.

Основне призначення Репозитарію ДУ «ІГНС НАН України» – накопичення, систематизація та зберігання в електронному вигляді результатів наукових досліджень, що проводяться в Інституті; надання відкритого доступу до них; поширення цих матеріалів у середовищі світового наукового товариства.

Матеріали в даному електронному архіві структуровано і розміщено відповідно до приналежності їх авторів до наукового підрозділу Інституту. Також, наявний розділ із загальноінститутськими ресурсами.

Колекції репозитарію ДУ «ІГНС НАН України»

Загальноінститутські ресурси

Рік: 2020 2021 2022

Відділ ядерно-фізичних технологій

Рік: 2020 2021

Відділ технологій захисту довкілля та радіаційної безпеки

Рік: 2020 2021