Рада молодих вчених

Постанова та положення

Список членів

Загальні положення

1.1. Рада молодих вчених Національної академії наук України (НАН України) є колегіальним виборним дорадчим органом НАН України, що об’єднує молодих вчених наукових установ НАН України. Положення про Раду молодих вчених НАН України затверджується Президією НАН України.

1.2. Молодим вченим є вчений віком до 35 років, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років, який має науковий ступінь доктора наук або навчається в докторантурі.

1.3. В НАН України існує така організаційна структура рад молодих вчених – Рада молодих вчених НАН України (далі – Рада), ради молодих вчених відділень НАН України і ради молодих вчених наукових установ НАН України.

Рада – є вищою складовою структури рад молодих вчених і створюється при Президії НАН України із представників рад молодих вчених відділень НАН України.

1.4. Рада у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом НАН України, постановами і розпорядженнями Президії НАН України і цим Положенням.

1.5. Рада координує свою діяльність з віце-президентом НАН України, який згідно з розподілом обов’язків між членами Президії НАН України відповідає за вирішення питань роботи з науковою молоддю НАН України та очолює Комісію по роботі з науковою молоддю НАН України.

1.6. Президія НАН України надає необхідну матеріальну і організаційно-технічну допомогу для роботи Ради та реалізації її проектів.

1.7. Діяльність Ради здійснюється на громадських засадах та базується на принципах наукової етики; свободи наукової творчості; рівноправності всіх її членів; гласності та відкритості у роботі; добровільності і колегіальності; демократичності; періодичної виборності та звітності.

1.8. Рада може мати свій бланк та логотип.

Конкурси для молодих вчених

Щорічна премія Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України» імені Е.В. Соботовича для молодих вчених, які мають науковий ступінь.

Положення про премію ім. Е.В. Соботовича

Щорічна премія Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України» Я.М. Белєвцева для молодих вчених, які не мають наукового ступеня.

Положення про премію ім. Я.М. Белєвцева

Премія Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України» Є.О. Куліша для аспірантів.

Положення про премію ім. Є.О. Куліша

Термін подачі документів: 15.11.2021 р.- 10.12.2021 р.