ОЗОН АКВА

Вимірювальний комплекс «ОЗОВ АКВА»

Даний вимірювальний комплекс використовуеться для моніторингу підземних і поверхневих вод.

Система забезпечує автоматизацію виконання наступних функцій:

 • контроль відносних змін рівня вод;
 • контроль температури;
 • визначення відносних змін електропровідності;
 • накопичення та зберігання баз даних режиму вод;
 • інформаційну підтримку зацікавлених служб.

Система «ОЗОН АКВА» дозволяє на сучасному технічному рівні вирішувати наступні основні задачі:

 • збір, систематизацію і накопичення інформації про режим вод;
 • оцінку ситуації і прогнозування зміни гідрогеологічної обстановки;
 • оперативну підготовку гідрогеологічної інформації і різних прогнозів елементів режиму вод;
 • інформаційне обслуговування спеціалізованих підприємств, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Істотні переваги комплексу:

 • можливість ведення цілодобового моніторингу з отриманням даних у реальному масштабі часу;
 • високий рівень автоматизації збору і обробки інформації;
 • висока чутливість;
 • автотестування функціонально-важливих складових частин;
 • висока захищеність комплексу від антропогенного впливу і руйнувань;
 • низьке енергоспоживання;
 • порівняно невисока вартість.

Порівняльні характеристики вимірювачів “OZONE AQUA” та “TURO”

Вимірювач “OZONE AQUA” Датчик провідності фірми “TURO”
Параметр Діапазон Роздільна здатність Точність Діапазон Роздільна здатність Точність
Провідність
(мкСМ/см)
2 – 20 0,01 0,05 0 – 80 0,02 0,02
20 – 200 0,1 0,55 80 – 800 3 3
200 – 2000 1 5
Температура
(С)
-2 – +50 0,01 0,1 -2 – +50 0,01 0,05
Вартість 550 EUR ~5000 EUR

Контакти:

Адреса: Україна, МСП 03680, м. Київ-142, просп. Палладіна, 34а;

Телефон: (044) 424-00-29;

Факс: (044) 423-17-96;

E-mail: u-risk@ukr.net