Опубліковано колективну монографію «Systems, Decision and Control in Energy II» (Springer Nature Switzerland AG)

Опубліковано колективну монографію «Systems, Decision and Control in Energy II» (Springer Nature Switzerland AG)

Опубліковано колективну монографію «Zaporozhets A., Artemchuk V. (eds) Systems, Decision and Control in Energy II. Studies in Systems, Decision and Control, vol. 346. (2021)» (https://doi.org/10.1007/978-3-030-69189-9) , видавництво Springer Nature Switzerland AG. Монографія буде індексуватися у таких наукометричних системах і реферативних базах як SCOPUS, DBLP, WTI Frankfurt eG, zbMATH тощо та має квартиль Q3 згідно SCImago.

Загалом у монографії представлено 21 статтю/розділ, авторами 5-ти з яких є співробітники Держаної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» (Забулонов Ю., Попов О., Артемчук В., Ковач В., Яцишин Анна, Яцишин А., Буртняк В. та Запорожець А.).

Відзначимо, що в даній монографії опубліковано статтю присвячену 25-річниці заснування Держаної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», представлено здобутки, розробки та досвід роботи Інститут.

Yurii Zabulonov, Oleksandr Popov, Volodymyr Burtniak, Andrii Iatsyshyn, Valeriia Kovach, Anna Iatsyshyn: Innovative developments to solve major aspects of environmental and radiation safety of Ukraine. In: Systems, Decision and Control in Energy II. Studies in Systems, Decision and Control, 2021.

Анотація до статті. У країнах з розвиненою атомною енергетикою існують різні проблеми екологічної та радіаційної безпеки, які потребують постійної уваги та пошуку оптимальних шляхів їх вирішення. Для України ядерна енергетика є стратегічно важливим елементом енергозабезпечення: сьогодні її внесок становить близько 60%, і згідно з Енергетичною стратегією до 2035 року планується збільшення виробництва. Такі перспективи розвитку енергетичного сектору тісно пов’язані з вирішенням нагальних питань безпечної та ефективної роботи об’єктів ядерного паливного циклу. Співробітники Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» вносять значний науковий та практичний внесок у вирішення питань екологічної та радіаційної безпеки в Україні. У цьому дослідженні представлені інноваційні розробки, створені працівниками Відділення ядерної, радіаційної та техногенно-екологічної безпеки Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України». Представлені результати наукових досліджень та розробок у таких галузях: ядерно-фізичні технології та техногенно-екологічна безпека. Визначено перспективи та напрями подальшої інноваційної діяльності Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України».

Опубліковано колективну монографію «Systems, Decision and Control in Energy II» (Springer Nature Switzerland AG)

Анотації та Зміст монографії (завантажити файл)

Опубліковано колективну монографію «Systems, Decision and Control in Energy II» (Springer Nature Switzerland AG)