Оголошуємо конкурс на Премії

Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища

Національної академії наук України»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на Премії:

  • імені академіка НАН України  Соботовича Емлена Володимировича для молодих вчених, які мають науковий ступінь;
  • імені академіка НАН України  Белєвцева Якова Миколайовича для молодих вчених, які не мають наукового ступеня;
  • імені академіка НАН України  Куліша Євгена Олексійовича для аспірантів

Вимоги участі у зазначених конкурсах визначенні у відповідних Положеннях та викладено на сайті Інституту. Ознайомитись можна за посиланням: https://www.igns.gov.ua/rada-molodyh-vchenyh/

Перелік документів що додаються на конкурс:

  1. заява на ім’я Голови комісії з роботи з науковою молоддю ДУ «ІГНС НАН України», директора, чл.-кор. НАН України, д. тех. н., проф. Забулонова Ю.Л.(голова комісії), щодо прийняття участі у конкурсі;
  2. паперова копія опублікованої наукової праці, що подається на конкурс;
  3. електронний документ з копією опублікованої наукової праці, що подається на конкурс (формат pdf);
  4. анотація роботи (обсягом 1-2 стор.), що включає наукову характеристику роботи та висновки щодо її актуальності та важливості.
  5. перелік конференцій (якщо є), на яких було представлено роботу   (з документальним підтвердженням – копія першої сторінки збірника тез та сторінки з тезами доповіді).

Документи подавати секретарю комісії з роботи з науковою молоддю ДУ «ІГНС НАН України» – ученому секретарю ДУ «ІГНС НАН України» Литвиненко Ю.В.

Термін подачі документів: 09.11.2020 р.- 04.12.2020 р.