Оголошення про конкурси на заміщення вакантних посад 15.07.2022 р.

Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 • провідного наукового співробітник  відділу ядерно-фізичних технологій;
 • провідного наукового співробітника  відділу проблем поводження з радіоактивними відходами;
 • наукового співробітника відділу ядерно-фізичних технологій;
 • молодшого наукового співробітника відділу технологій захисту довкілля та радіаційної безпеки.

Перелік документів що подаються для участі у конкурсі:

  1. 1) письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч;
  2. 2) копію документа, що посвідчує особу;
  3. 3) заповнену особову картку (встановленого зразка);
  4. 4) автобіографію;
  5. 5) копію трудової книжки (за наявності);
  6. 6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
  7. 7) письмову згоду на обробку персональних даних;
  8. 8) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, зокрема опублікованих:
   • у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;
   • у наукових виданнях інших держав;
   • у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Кандидати також можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності: патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу; монографії (розділи у колективних монографіях); посилання на наукові онлайн-профілі тощо.

У разі подання документів на адресу електронної пошти (igns@ukr.net) такі документи подаються у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим файлом).

Термін подачі документів: з 15.07.2022 р. по 15.08.2021 р. каб. 324 з 11.00 до 17.00 Пн.-Чт. або на електронну пошту igns@ukr.net, телефони для довідок:

044 424 11 41, 066 977 22 39 – Валентина Коваленко.