Оголошення про конкурси на заміщення вакантних посад 03.10.2022

Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу експериментальної радіогеохімії.

Перелік документів що подаються для участі у конкурсі:

1) письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (встановленого зразка);

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) письмову згоду на обробку персональних даних;

8) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, зокрема опублікованих:

  • у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;
  • у наукових виданнях інших держав;
  • у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Кандидати також можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності: патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу; монографії (розділи у колективних монографіях); посилання на наукові онлайн-профілі тощо.

У разі подання документів на адресу електронної пошти (igns@ukr.net) такі документи подаються у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим файлом).

Термін подачі документів: з 03.10.2022 р. по 03.11.2022 р. каб. 324 з 11.00 до 17.00 Пн.-Чт. або на електронну пошту igns@ukr.net, телефони для довідок:

044 424 11 41, 066 977 22 39 – Валентина Коваленко.