Міжнародна співпраця

Відділ бере активну участь у міжнародній науковій діяльності: доктор геол. наук, проф. Віктор ДОЛІН є експертом та консультантом Міжнародного агентства з атомної енергії – робоча група № 7 MODARIA «Аварійні тритієві викиди», зав. лабораторії, канд. хім. наук Модест ГЕРЦЮК є членом редколегії зарубіжного журналу «Aparatura badawcza і dydaktyczna» та членом керівних комітетів European Society for Separation Science, Central European Group for Separation Sciences (CEGSS), Working Party on Ethics in Chemistry of the European Chemical Society.

Протягом 2022 р. доктор геол. наук, проф. Віктор ДОЛІН проходив стажування в Університеті м. Пізи (Італія). Ним також отримано наступні індивідуальні гранти:

– ERASMUS grant from the University of Pisa (Project No. 2021-1-IT02-KA131-HED-000005909, Contratti 121/2023 del 26.01.2023) 24/01/2023-20/03/2023

– MSA4Ukraine grant # 1232235 from Alexander von Humboldt foundation for University of Pisa “Evaluation of accumulation, contamination/migration of Tritium in concrete nuclear facility” started from 01/04/2023

У 2022–2023 рр. головним науковим співробітником відділу Віктором ДОЛІНИМ велася співпраця з Університетом Пізи (Італія). З факультетом цивільного та промислового будівництва Університету Пізи укладено угоду про співпрацю ДУ «ІГНС НАН України» в галузі досліджень та освітньої діяльності в ядерному секторі. Тематика спільних досліджень: “Management of NPP concrete due to the accumulation, contamination/migration of the tritium” – Поводження з бетонами АЕС у зв’язку з акумуляцією, забрудненням/міграцією тритію.

Співробітники відділу д. геол. н. Долін В.В., н. с. Зубко О.В. та м. н. с. Долін В.В. від 2021 р. беруть участь у виконанні ЄС-проєкту PREDIS «Поводження з радіоактивними відходами перед захороненням» (08.2020–2024 рр.).

Долін В.В. разом з іншими співробітниками Інституту (Злобенко Б.П., Жебровська К.І., Бугера С.П., Забулонов Ю.Л.) протягом 2019–2023 рр. є виконавцем проєкту «PRE-DISPOSAL MANAGEMENT OF RADIOACTIVE WASTE: EU project 945098». (Call NFRP-2019-2020-10 RIA).

Від 2023 р. співробітники відділу беруть участь у виконанні проєкту МАГАТЕ T 13021 «Проблеми, прогалини та можливості поводження з відпрацьованим паливом малих модульних реакторів» (дослідницький проект під назвою «Завершальна стадія паливного циклу ММР та характеристика відпрацьованого палива та відходів для зберігання / захоронення» (2023–2028).

25–28 квітня 2022 р. у Гельсінкі в Державному технічному дослідницькому центрі Фінляндії (VTT) відбулася робоча зустріч консорціуму 46 організацій-партнерів з 17 європейських держав за проектом Європейської Комісії PREDIS (Pre-disposal management of radioactive waste). На пленарному засіданні виступив головний науковий співробітник відділу ДУ ІГНС НАН України, голова комітету НКРЗУ з комплексного аналізу безпеки поводження з радіаційними відходами та відпрацьованим ядерним паливом професор Віктор ДОЛІН з доповіддю «Глобальні ядерні загрози внаслідок російського вторгнення в Україну» у співавторстві з Головою НКРЗУ академіком НАН України, Народним депутатом України Олександром КОПИЛЕНКОМ.

Гол. н. с., д. геол. н. ДОЛІН В.В. у якості співорганізатора провів круглий стіл «Чорнобильська катастрофа: сучасні проблеми та перспективи» в межах Міжнародної конференції з реабілітації навколишнього середовища та поводження з радіоактивними відходами, яка відбувалася 3–6 жовтня 2023 р. в м. Штутгарт, Німеччина (ASME International Conference on Environmental Remediation and Radioactive Waste Management, Stuttgart, Germany October 3–6, 2023, https://event.asme.org/ICEM/Speakers), де виступив з пленарною доповіддю.

Гол. н. с., д. геол. н. ДОЛІН В.В. взяв участь у Міжгалузевому науковому симпозіумі з практичних проблем безпеки захоронення радіоактивних відходів, (SAFE ND) який відбувся в Берліні, Німеччина 13–16 вересня 2023 р. Виступив з доповіддю на секції «Вплив збройних конфліктів на безпеку та захист сховищ радіоактивних відходів (The impact of armed conflicts on the safety and security of nuclear waste installations).