Співробітники лабораторії речовинного складу руд та вмісних порід

П.І.Б.ПосадаНауковий ступінь; вчене званняНапрям наукової діяльності спеціальністьЕлектронні посилання на авторські профілі дослідника у наукометричних базах даних
Яценко В.Г.Зав. лаб.Кандидат геолого-мінералогічних наук
Старший науковий співробітник

103 Науки про Землю

 

Фундаментальні та прикладні проблеми розвитку мінерально-сировинної бази ядерної енергетики: розробка наукових засад формування переліку стратегічних мінеральних ресурсів для ядерної енергетики; дослідження речовинного складу (текстурно-структурних, мінералого-петрографічних, геохімічних особливостей) руд конкретних типів мінеральної сировини для ядерної енергетики України з метою розробки моделей їх утворення та оптимізації схем збагачення; мінерально-сировинна база, нетрадиційні види сировини, комплексне використання родовищ графіту.

 

Екологічна безпека об’єктів видобутку і переробки урану.

 

Фундаментальні проблеми розвитку мінерально-сировинної бази ядерної енергетики; рудоутворення та мінерагенія, радіоекологія урану, об’єктів його видобутку і переробки; комплексний моніторинг і науково-методичні основи радіаційної та техногенно-

Google Scholar
ORCID
Web of Science
Scopus
Сторінка на сайті НАН України
Заборовська Л.П.Старший науковий співробітникКандидат геологічних наук103 Науки про Землю

Дослідження речовинного складу (текстурно-структурних, мінералого-петрографічних, геохімічних особливостей) руд конкретних типів мінеральної сировини для ядерної енергетики України з метою розробки моделей їх утворення та оптимізації схем збагачення

Google Scholar
ORCID
Web of Science
ResearchGate
Сторінка на сайті НАН України
Заборовський В.С.Науковий співробітник

103 Науки про Землю

Дослідження речовинного складу (текстурно-структурних, мінералого-петрографічних, геохімічних особливостей) руд конкретних типів мінеральної сировини для ядерної енергетики

Google Scholar
ORCID
Web of Science
ResearchGate
Сторінка на сайті НАН України
Бойко К.Є.Науковий співробітникКандидат геологічних наук103 Науки про Землю
101 ЕкологіяФундаментальні та прикладні екологічні і гідрогеологічні дослідження особливостей формування режиму підземних вод у порушеному гірничими виробками техногенному водоносному комплексі з метою запобігання та мінімізації погіршення геотехнічної та екологічної ситуації під час затоплення шахт
Google Scholar
ResearchGate
Литвиненко Ю.О. (с)Науковий співробітник103 Науки про Землю
101 ЕкологіяДослідження тонкої структури, елементного складу рудних і породоутворюючих мінералів, техногенних мінеральних утворень методами електронної мікроскопії та енергодисперсійного мікроаналізу з метою розробки моделей їх утворення та оптимізації схем збагачення
Google Scholar
ORCID
ResearchGate