Співробітники лабораторії радіоекології

П.І.Б.ПосадаНауковий ступінь; вчене званняНапрям наукової діяльності спеціальністьЕлектронні посилання на авторські профілі дослідника у наукометричних базах даних
Тищенко Ю.Є.Зав. лаб.Кандидат геологічних наук103 Науки про Землю
101 Екологія
Геохімія, радіоекологія уранових родовищ, об’єктів видобутку і переробки радіоактивних та супутніх їм елементів; моніторинг і науково-методичні основи радіаційної та екологічної безпеки об’єктів видобутку і переробки урану.
Google Scholar
ORCID
Web of Science
Scopus
Сторінка на сайті НАН України
Вайло О.В.Старший н. с.Кандидат технічних наук103 Науки про Землю
101 Екологія Фундаментальні проблеми розвитку мінерально-сировинної бази ядерної енергетики; радіоекологія уранових родовищ, об’єктів видобутку і переробки радіоактивних та супутніх їм елементів.
Google Scholar
ORCID
Web of Science
ResearchGate
Сторінка на сайті НАН України
Дерман В.А.Н. с.Кандидат технічних наук103 Науки про Землю

101 Екологія

Google Scholar
Сторінка на сайті НАН України
Лисиченко К.Г.Н. с.Кандидат технічних наук103 Науки про Землю

101 Екологія

Google Scholar
ResearchGate
Сторінка на сайті НАН України
Жолуденко О.О.Н. с.103 Науки про Землю
101 Екологія
ORCID
Сторінка на сайті НАН України
Ноженко О.В.Молодший н. с.103 Науки про Землю
101 Екологія Фундаментальні проблеми розвитку мінерально-сировинної бази ядерної енергетики; радіоекологія уранових родовищ, об’єктів видобутку і переробки радіоактивних та супутніх їм елементів.
Google Scholar
ORCID
Web of Science
Сторінка на сайті НАН України