Співробітники лабораторії ізотопної геохімії

 

П.І.Б.ПосадаНауковий ступінь; вчене званняНапрям наукової діяльності спеціальністьЕлектронні посилання на авторські профілі дослідника у наукометричних базах даних
Деміхов Ю.М.Зав. лаб.Кандидат геолого-мінералогічних наук;

Старший науковий співробітник за спеціальністю «Геохімія»

103 Науки про Землю

101 Екологія

 • геохімія процесів рудо- та мінерало- утворення;,
 • комплексні структурно-мінералогічні, хімічні та ізотопні дослідження руд, мінералів, порід;
 • моделювання фізико-хімічних умов формування родовищ;
 • розробка нових та модернізація існуючих методів дослідження ізотопного складу речовини.
 • геохімія урану, торію та супутніх елементів, об’єктів їх видобутку і переробки;
 • екологічна безпека техногенно-навантажених територій.
Google Scholar
ORCID
Web of Science
Scopus
Сторінка на сайті НАН України
Фомін Ю.О.Провідний н. с.Кандидат геолого-мінералогічних наук;

доцент

103 Науки про Землю
101 Екологія

 • фундаментальні проблеми розвитку мінерально-сировинної бази ядерної енергетики; ізотопна геохімія уранових родовищ,
 • комплексні структурно-мінералогічні, хімічні та ізотопні дослідження руд, мінералів, порід;
 • геохімія урану, торію та супутніх елементів, об’єктів їх видобутку і переробки;
 • екологічна безпека техногенно-навантажених територій;
Google Scholar
ORCID
Web of Science
Scopus
Сторінка на сайті НАН України
Мусич О.Г.Старший н. с.Кандидат біологічних наук103 Науки про Землю
101 Екологія

 • екологічна безпека техногенно-навантажених територій;
 • фундаментальні проблеми розвитку мінерально-сировинної бази ядерної енергетики;
 • геоекологічний моніторинг і науково-методичні основи радіаційної безпеки об’єктів видобутку і переробки мінеральної сировини для ядерної енергетики.
Google Scholar
ORCID
Web of Science
Scopus
Сторінка на сайті НАН України
Кравчук З.М.Провідний інженер103 Науки про Землю
101 Екологія

 • комплексні ізотопно-геохімічні дослідження руд, мінералів, порід;
 • розробка нових та модернізація існуючих методів дослідження ізотопного складу речовини;
 • геохімія урану, торію та супутніх елементів
Google Scholar
ORCID
Web of Science
Scopus
Сторінка на сайті НАН України
Борисова Н.М.Провідний інженер103 Науки про Землю
101 Екологія

 • комплексні ізотопно-геохімічні дослідження руд, мінералів, порід;
 • розробка нових та модернізація існуючих методів дослідження ізотопного складу речовини;
 • геохімія урану, торію та супутніх елементів
Google Scholar
ORCID
Web of Science
Scopus
Сторінка на сайті НАН України