Міжнародна науково-практична конференція «ГЕОХІМІЯ ТЕХНОГЕНЕЗУ: ВИКЛИКИ XXІ СТОЛІТТЯ», присвячена 25-літтю заснування ДУ «ІГНС НАН України»

Геохімія техногенезу: Виклики XXI століття

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції

«Геохімія техногенезу: виклики XXІ століття»,

присвяченої 25-літтю заснування Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України»,

22-23 листопада 2022 р.

Місце проведення: Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України», проспект Академіка Палладіна, 34а, м. Київ, Україна, 03142.

Мета конференції – обговорення наукових і практичних проблем техногенезу у зв’язку з розвитком паливно-енергетичного комплексу в XXI столітті, як головного чинника сталого розвитку та техногенної еволюції біосфери.

Напрями роботи конференції:

  • проблеми комплексного розвитку мінерально-сировинної бази ядерної енергетики;
  • геохімія навколишнього середовища, радіогеохімія, радіоекологія;
  • фізико-хімічні основи поводження з радіоактивними та іншими токсичними відходами;
  • науково-технологічні основи радіаційної та екологічної безпеки.

Формат проведення: дистанційний.

Участь у конференціїбезкоштовна.

Видання матеріалів конференції передбачається у фаховому науковому виданні України з геологічних та технічних наук (http://znp.igns.gov.ua/en/my-front-page/), яке індексується в кількох міжнародних базах даних, українською та англійською мовами.

Робочі мови конференції  українська, англійська.

Контакти:

Ірина Михайлівна Севрук, к.геол.н. – +380501777746;

Іван Іванович Михальченко, д.геол.н. – +380635469202.

Е-mail: 2022_geoch_tech@i.ua.

Програма конференції

Заявка

Шаблон оформлення

Інформаційний лист

 

Вимоги до оформлення (українська) | Завантажити

 

Вимоги до оформлення (англійська) | Завантажити

Презентації учасників