МАГАТЕ організував Міжнародну конференцію по управлінню з відпрацьованим паливом енергетичних реакторів у Венеції

МАГАТЕ організував Міжнародну конференцію по управлінню з відпрацьованим паливом енергетичних реакторів у Венеції з 10 по 14 червня 2024 року на тему «Назустріч моменту».

Тематика конференції охоплює звернення з відпрацьованим паливом ядерних енергетичних реакторів і етапи, передбачені для забезпечення безпечного та ефективного звернення з новими типами відпрацьованого палива, які будуть здатні впроваджувати нові реакторні технології.

Технічні рішення щодо реалізації заключних кроків по зверненню з відпрацьованим паливом, які скоро будуть розвернуті (наприклад, геологічне сховище), передбачення проблем звернення з відпрацьованим паливом нових типів реакторів та їх інтеграція в існуючі програми звернення з відпрацьованим паливом роблять необхідний вирішальний момент для ядерної енергії  энергетики.

Від ДУ ІГНС НАНУ були представлені доповіді:
#21 Ю. Л. Забулонов и Б.П. Злобенко, назва доповіді: «Впровадження ММР і кінець паливного циклу в Україні» та №22 Б.П. Злобенко, Ю.Л. Забулонов, назва доповіді: «Діяльність в Україні по геологічному захороненню відпрацьованого палива і високоактивних відходів»