Лекторство у Весняній школі молодого науковця

Лекторство у Весняній школі молодого науковця

17-21 травня 2021 р. відбувалася Весняна школа молодого вченого, організована Радою молодих учених при МОН України, де одним із запрошених лекторів виступала провідний науковий співробітник ДУ «ІГНС НАН України», заступник голови Ради молодих вчених НАН України, доктор наук з державного управління Валерія Ковач. Школа була цікавою, практично орієнтованою, міждисциплінарною та активною. Чудово, що такі ініціативи існують і є змога обмінюватися думками та досвідом, а молодим науковцям з НАН України показувати свою діяльність і налагоджувати співпрацю з молодими вченими різних закладів вищої освіти України.