Круглий стіл «Цифрова трансформація науки в умовах євроінтеграції»

Круглий стіл «Цифрова трансформація науки в умовах євроінтеграції»

ПРО КРУГЛИЙ СТІЛ

Шановні колеги!

Запрошуємо працівників наукових установ, аспірантів та докторантів взяти участь у роботі круглого столу, який відбудеться 8 листопада 2022 р. в онлайн форматі.

Розвиток цифрових сервісів та цифрових інфраструктур – запорука інтеграції України до Європейського дослідницького простору та Єдиного цифрового ринку Європейського Союзу. Глобальні виклики (пандемія, російська агресія) показали необхідність активного застосування в наукових установах цифрових сервісів та е-інфраструктур для забезпечення освітньо-наукових потреб.

Е-інфраструктура – це окремий різновид цифрових інфраструктур, основним завданням яких є отримання, зберігання, управління та інтеграція дослідницьких даних, їх глибинний аналіз, візуалізація, створення моделей на їх основі, інші види обробки наукової інформації та даних, а також послуги обчислення та комунікації, які надаються шляхом використання мережі Інтернет і, як наслідок, можуть здійснюватися не обмежуючись рамками однієї інституції. Таким чином, термін

«е-інфраструктура» об’єднує в собі цифрові технології (апаратне та програмне забезпечення та ін.), ресурси (дані, послуги, цифрові бібліотеки, архіви, репозитарії та ін.), комунікації (протоколи, права доступу, мережі та ін.), а також інституції, що необхідні для їх координації, використання існуючих потужностей та управління ними.

В Україні функціонують різні види е-інфраструктур, що виконують покладені на них функції та задачі. Особливої уваги потребують цифрові сервіси та е-інфраструктури, що забезпечують роботу науково-освітнього простору, тому, метою заходу є обговорення досвіду застосування в наукових установах цифрових сервісів та е-інфраструктур, розгляд особливостей застосування інструментів відкритої науки, особливості цифровізації наукової діяльності, обмін досвідом, можливості подальшої співпраці між установами НАН України та установами галузевих академій.

Робочі мови: українська, англійська

Реєстрація для участі у круглому столі за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb-AGB1n7uGoRzNk8r24a4BEoh0O1z1Re1ht6Coh2FNhwPdQ/viewform

Участь у круглому столі безкоштовна!

Передбачено електронні сертифікати зареєстрованим учасникам.

Контактна особа: Анна Яцишин, моб. 066-311-19-52 (11:00-18:00), igns.events@gmail.com

ОРГАНІЗАТОРИ

  • Директорат науки та інновацій МОН України,
  • Директорат цифрової трансформації МОН України,
  • Рада молодих вчених НАН України,
  • Офіс підтримки вченого,
  • Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»,
  • Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України,
  • Відділення фізики гірничих процесів Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України,
  • Інститут цифровізації освіти НАПН України,
  • Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України»,
  • Рада молодих вчених НАПН України.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ І ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Григорій Мозолевич – к.т.н., доцент, керівник експертної групи з питань інтеграції до Європейського дослідницького простору Директорату науки та інновацій МОН України.

Андрій Василенко – к.геолог.н., державний експерт експертної групи з питань цифрової трансформації освіти і науки Директорату цифрової трансформації МОН України.

Олександр Попов – член-кореспондент НАН України, д.т.н., проф., заступник директора з науково-організаційної роботи, Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України».

Валерій Биков – академік НАПН України, д.т.н., проф., директор, Інститут цифровізації освіти НАПН України.

Світлана Литвинова – д.пед.н., с.н.с., заступник директора з наукової роботи, Інститут цифровізації освіти НАПН України.

Анна Яцишин – д.пед.н., с.н.с., провідний науковий співробітник та голова Ради молодих вчених Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», провідний науковий співробітник Інституту цифровізації освіти НАПН України.

Ольга Пінчук – к.пед.н., с.н.с., заступник директора з науково-експериментальної роботи, Інститут цифровізації освіти НАПН України.

Адрій Хорольський – к.т.н., старший науковий співробітник та голова Ради молодих вчених Відділення фізики гірничих процесів Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, секретар Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, секретар Ради молодих вчених при Відділенні фізики і астрономії Національної академії наук України.

Ольга Єрмакова – д.е.н., проф., завідувачка відділу економіко-екологічного розвитку приморських регіонів, Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України».

Валерія Ковач – д.н.держ.упр., с.д., провідний науковий співробітник, Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», заступник голови Ради молодих вчених НАН України.

Володимир Артемчук – д.т.н., с.н.с., заступник директора з науково-організаційної роботи, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

Марія Шишкіна – д.пед.н., с.н.с., провідний науковий співробітник, завідувачка відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти, Інститут цифровізації освіти НАПН України.

Лілія Лупаренко – к.пед.н., завідувачка відділу цифрової трансформації НАПН України, Інститут цифровізації освіти НАПН України.

Теодозія Яцишин – д.т.н., доц., професор кафедри технологій захисту навколишнього середовища Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, старший науковий співробітник, Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», координатор Офісу підтримки вченого.

Аліса Сухіх – к.пед.н., старший науковий співробітник, Інститут цифровізації освіти НАПН України, заступник голови Ради молодих учених при МОН України, заступник голови Ради молодих вчених НАПН України, координатор Офісу підтримки вченого.

МАТЕРІАЛИ КРУГЛОГО СТОЛУ

Національний план відкритої науки | Завантажити
Програма | Завантажити
Резолюція | Завантажити