Круглий стіл «Інтеграція молодих вчених у міжнародний науковий простір: досвід, напрями та рекомендації»

Круглий стіл «Інтеграція молодих вчених у міжнародний науковий простір: досвід, напрями та рекомендації»

ПРО КРУГЛИЙ СТІЛ

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у роботі круглого столу «Інтеграція молодих вчених у міжнародний науковий простір: досвід, напрями та рекомендації», який відбудеться 30 листопада 2021 р. в онлайн-форматі. Круглий стіл проводиться в рамках роботи ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «НАУКОВА МОЛОДЬ – 2021»

У 2021 році наказом Міністерства освіти і науки (від 10.02.2021 № 167) було затверджено оновлену дорожню карту інтеграції України до Європейського дослідницького простору, яка є стратегічним документом, що охоплює багатосторонні процеси з метою системної підтримки науки та інновацій. Концепція Європейського дослідницького простору складається з шістьох спільно визначених Європейською Комісією пріоритетів, навколо яких кожна країна ЄДП формує свою дорожню карту:

 • підвищення ефективності національних дослідницьких систем;
 • спільне вирішення проблем, зумовлених глобальними викликами;
 • вільний ринок праці дослідників;
 • гендерна рівність;
 • відкрита наука та відкриті інновації;
 • розвиток міжнародного співробітництва.

Мета заходу – обговорення оновленої дорожньої карти інтеграції України до Європейського дослідницького простору, розгляд особливостей застосування інструментів відкритої науки, можливостей обміну знаннями між державними та приватними структурами, можливості створення центів передового досвіду тощо. Також круглий стіл надає усім учасникам унікальну можливість поділитися власним досвідом міжнародних стажувань, участі у проектах та створити нові цікаві колаборації.

Запрошуємо учасників круглого столу опублікувати тези доповідей у Збірнику  матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «НАУКОВА МОЛОДЬ – 2021». Збірнику буде присвоєно ISBN. Завантажити його можна з Сайту ДУ «ІГНС НАН України» (https://www.igns.gov.ua/konferentsiya-naukova-molod-2021) та з Електронної бібліотеки НАПН України (http://lib.iitta.gov.ua).

Автори публікацій – молоді дослідники до 35 років включно (вік співавторів необмежений), докторанти і доктори наук до 40 років включно.

Участь у круглому столі і публікація матеріалів у Збірнику безкоштовна! Передбачено електронні сертифікати зареєстрованим учасникам.

Круглий стіл та Конференція будуть проводитися в форматі online. Всім зареєстрованим учасникам перед початком конференції буде надіслано посилання на Zoom.

Робочі мови: українська, англійська

РЕЄСТРАЦІЯ НА КРУГЛИЙ СТІЛ

Круглий стіл «Інтеграція молодих вчених у міжнародний науковий простір: досвід, напрями та рекомендації»

Для участі потрібно:

 1. заповнити реєстраційну форму за посиланням
 2. завантажити тези чи статтю (за бажанням)

Реєстрація для участі у круглому столі: https://forms.gle/tJeaYMAibPPFfhyK9

Сторінка круглого столу у Facebook: …….

Сторінка конференції: www.igns.gov.ua/konferentsiya-naukova-molod-2021

Форми участі у круглому столі:

 • очна з виступом і публікацією матеріалів у збірнику;
 • очна з виступом (повідомленням), участь у дискусії;
 • слухач;
 • заочна з публікацією матеріалів у збірнику.

ВАЖЛИВІ ДАТИ

Заповнення реєстраційної форми, завантаження матеріалівдо 15.11.2021 р.
Включення доповідей до програми круглого столудо 22.11.2021 р.
Робота круглого столу30.11.2021 р.
Виготовлення збірника матеріалівдо 15.12.2021 р.

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

При оформленні тез чи статей просимо дотримуватися таких технічних вимог:

 • редактор тексту: Microsoft Word;
 • розмір аркуша паперу А4 (210х297 мм);
 • поля: зверху, знизу, зліва и справа 2,0 см;
 • колонтитули 1 см;
 • шрифт тексту Times New Roman (розмір – 14 пт) чорного кольору, звичайний;
 • міжрядковий інтервал – 1;
 • абзац: вирівнювання по ширині; перший рядок – абзацний відступ 1 см.
 • у тексті обов’язкові посилання на використані літературні джерела (наприклад: [4]), перехресні посилання не використовувати!
 • рекомендований обсяг матеріалів – від 2 до 8 сторінок;
 • назва файлу – за прізвищем першого автора латинськими літерами, наприклад: «Petrenko O.doc»;
 • формат: doc, docx.

В інших форматах матеріали розглядатися не будуть!

Шаблон публікації

Інформаційний лист

Організаційний комітет буде розглядати лише матеріали, що відповідатимуть проблематиці круглого столу, оформлені відповідно до вимог і подані у зазначені терміни та у відповідному форматі.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ І ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Попов Олександр – член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-організаційної роботи, Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України».

Яцишин Анна – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник та член Ради молодих вчених Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» (координатор).

Губеладзе Ірина – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник та голова Ради молодих вчених Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, голова Ради молодих вчених НАПН України, член Ради молодих учених при МОН, член секретаріату Європейської ради аспірантів і молодих дослідників Eurodoc.

Сухіх Аліса – кандидат педагогічних наук, заступник голови Ради молодих вчених НАПН України, старший науковий співробітник та голова Ради молодих вчених Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Коваленко Валентина – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, в.о. вченого секретаря та член Ради молодих вчених Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України».

Ковач Валерія – доктор наук з державного управління, старший дослідник, провідний науковий співробітник, Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», заступник голови Ради молодих вчених НАН України.

Артемчук Володимир – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, в.о. заступника директора з науково-організаційного роботи та Голова ради молодих вчених Інституту проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є. Пухова НАН України, Голова ради молодих вчених Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України.

Ващук Олеся – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри криміналістики, Національний університет «Одеська юридична академія», голова Ради молодих учених при МОН України.

Вакалюк Тетяна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інженерії програмного забезпечення, Державний університет «Житомирська політехніка».

Процик Любов – кандидат психологічних наук, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії психологічного забезпечення та голова Ради молодих вчених Державного науково-дослідного інституту МВС України.

Яцишин Теодозія – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри технологій захисту навколишнього середовища та член Ради молодих вчених Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Грущинська Наталія – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Навчально-науковий інститут неперервної освіти Національного авіаційного університету.

Семенець-Орлова Інна – доктор наук з державного управління, доцент, директор Центру організації наукової роботи та інновацій в освітньому процесі Міжрегіональної академії управління персоналом.

ОРГАНІЗАТОРИ

 • Рада молодих вчених НАН України
 • Рада молодих вчених НАПН України
 • Рада молодих учених при МОН України
 • Рада молодих вчених відділення ядерної фізики та енергетики НАН України
 • Рада молодих вчених відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України
 • Рада молодих вчених Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
 • Рада молодих вчених Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
 • Рада молодих вчених Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
 • Рада молодих вчених Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»
 • Рада молодих вчених Державного науково-дослідного інституту МВС України
 • Рада молодих вчених Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
 • Державний університет «Житомирська політехніка»
 • Навчально-науковий інститут неперервної освіти Національного авіаційного університету
 • Міжрегіональна академія управління персоналом

Інформаційні партнери ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь – 2021»

КОНТАКТИ

Контактні особи: Анна Яцишин, моб. 066-311-19-52 (11:00-17:00) – координатор конференції.

Валентина Коваленко, моб. 066-977-22-39 (11:00-17:00), igns.events@gmail.com – секретар організаційного комітету.

Адреса організаційного комітету: м. Київ, вул. Академіка Палладіна, 34 А, 4 поверх, к.420, ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України».

ПРОГРАМА

МАТЕРІАЛИ

Резолюція конференції та круглого столу | Завантажити
Збірник матеріалів конференції та круглого столу | Завантажити
Звіт про проведення конференції та круглого столу | Завантажити