Конкурсний прийом до аспірантури

Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України» оголошує конкурсний прийом до аспірантури за спеціальністю:

 

10–Природничі науки (103-Науки про землю) – за рахунок коштів Державного бюджету України та на умовах контракту;

 

Вступники до аспірантури подають такі документи:

 • заяву на ім’я директора ДУ «ІГНС НАН України» в паперовій формі;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • три кольорові фотокартки 3´4 см;
 • список опублікованих наукових праць та відбитки опублікованих наукових праць (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію у вигляді реферату з обраної спеціальності;
 • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу і копію додатка до нього. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року;
 • копію паспорта;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (за наявності);
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • для військовозобов’язаних – копію військового квитка;
 • довідку з відділу кадрів (для здобувачів, що не є співробітниками ДУ «ІГНС НАН України»);
 • копію трудової книжки (для здобувачів, що не є співробітниками ДУ «ІГНС НАН України», за наявності).
 • згоду на збір та обробку персональних даних.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Документи подавати ученому секретарю Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України».

Термін подачі документів: з 10.08.2023 р. до 10.09.2023 р.

Години прийому: з понеділка по четвер з 11.00 до 15.00 год.

Контактний тел.:   (044) 424 11 41, 068-899-13-73.