Конкурсний прийом до докторантури

Оголошується конкурсний прийом до докторантури за спеціальністю:

10–Природничі науки (103-Науки про землю) – за рахунок коштів Державного бюджету України та на умовах контракту

Вступники до докторантури подають на ім’я директора ДУ «ІГНC НАН України» такі документи:

 1. ) заяву на ім’я директора ДУ «ІГНС НАН України» в паперовій формі;
 2. ) розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту, або пропозицію у вигляді реферату чи опублікованої статті;
 3. ) письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науковим працівником ДУ «ІГНС НАН України», із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
 4. ) витяг із засідання відділу на якому було розглянуто пропозицію здобувача;
 5. ) копію дипломів (про вищу освіту, доктора філософії або кандидата наук);
 6. ) копію атестата про вчене звання (за наявності);
 7. ) список опублікованих наукових праць і винаходів;
 8. ) анкета наукового працівника;
 9. ) медична довідка про стан здоров’я за формою № 086/о;
 10. ) автобіографія;
 11. ) чотири фотокартки 3х4;
 12. ) копію паспорта та ідентифікаційного коду;
 13. ) згоду на збір та обробку персональних даних;
 14. ) для військовозобов’язаних – копію військового квитка.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Повний комплект обов’язкових документів у картонному швидкозшивачі подається за адресою: м. Київ, пр. Палладіна, 34а, кабінет № 324, ученому секретарю Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України».

Термін подачі документів: з 17.04.2023 р. до 18.05.2023 р.

Години прийому: з понеділка по четвер з 11.00 до 16.00 год.

Контактний тел.:  (044) 424 11 41