IX Міжнародна конференція «Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні 2021»

IX Міжнародна конференція «Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні 2021»

Запрошуємо взяти участь у IX Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «ГЛОБАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ 2021», яка відбудеться в м. Києві 13-14 травня 2021 року на базі факультету інформаційних технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Організатори конференції: Національний університет біоресурсів і природокористування України та Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України».

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 • моделювання і прогнозування в економіці
 • моделювання в системах управління
 • інформаційні технології в економіці та управлінні
 1. КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ І МЕРЕЖІ, КІБЕРБЕЗПЕКА
 • технології проектування комп’ютерних систем та їх компонентів
 • технології побудови комп’ютерних мереж
 • захист інформації в комп’ютерних мережах
 1. ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ДАНИХ ТА РОЗРОБКИ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ
 • проектування баз і сховищ даних
 • технології обробки великих масивів даних
 • технології OLAP та Data Mining
 • підходи і технології розробки програмного забезпечення
 • безпека програмних систем
 1. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОШИРЕННІ ЗНАНЬ
 • хмарні технології в корпоративних комунікаціях
 • технології віддаленого консультування
 • електронне дорадництво
 • цифрові виклики і технології, освітнє середовище закладу освіти, цифрова педагогіка
 • цифрові сервіси комунікації та інструменти підтримки наукової діяльності закладу освіти
 • рамки, стандарти, формування та вимірювання цифрових компетенцій
 1. ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ У ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ
 • обробка космічних знімків
 • інтелектуальні технології класифікації
 • технології побудови карт і геопросторових продуктів
 • технології оцінки стану земного покриву і прогнозування урожайності
 • математичні та програмні засоби у вирішенні задач екологічної безпеки

Участь у конференції безкоштовна. Один автор може подати лише одну доповідь, незалежно від кількості співавторів. Додаткові доповіді приймаються лише від керівників аспірантів у співавторстві з ними. Всі публікації пройдуть внутрішню експертизу на відповідність тематиці конференції та можливості опублікування у збірнику матеріалів. Автори несуть повну відповідальність за контент і автентичність їх публікацій.

ВАЖЛИВІ ДАТИ

Реєстрація учасників – до 10.05.2021 на сайті: http://econference.nubip.edu.ua/

Відправлення тез – до 10.05.2021: http://econference.nubip.edu.ua/index.php/grpi/grpi21/schedConf/cfp

Повідомлення про прийняття тез – до 12.05.2021

КОНТАКТИ

Контактна особа: Харченко Володимир Віталійович, доцент кафедри інформаційних систем і технологій

Сайт: http://econference.nubip.edu.ua/index.php/grpi/grpi21

Електронна пошта: grpi@it.nubip.edu.ua

Телефон: +38 (050) 1717 528

Інформаційний лист

Шаблон оформлення матеріалів