ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інформаційно-комп’ютерні технології: стан, досягнення та перспективи»

ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інформаційно-комп’ютерні технології: стан, досягнення та перспективи»

25-26 листопада 2021 р. на базі факультету інформаційно-комп’ютерних технологій Державного університету «Житомирська політехніка» було проведено ІV Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інформаційно-комп’ютерні технології: стан, досягнення та перспективи».

Організаторами конференції були: Державний університет «Житомирська політехніка», Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інститут модернізації змісту освіти, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ім. І. Сікорського, Вінницький національний технічний університет, Житомирський державний університет ім. Івана Франка, Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопільський національний економічний університет, Харківський національний університет радіоелектроніки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Національний університет біоресурсів та природокористування України.

У конференції взяли участь співробітники ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» – Яцишин Анна, Ковач Валерія, Артемчук Володимир, Коваленко Олександр, Куценко Володимир, Сулима Анна.

Під час конференції працювали такі секції:

  1. Математичне моделювання та розробка програмного забезпечення.
  2. Комп’ютерна інженерія та кібербезпека.
  3. Інформаційні системи та технології.
  4. Сучасні інформаційні технології в телекомунікаціях та біомедицині».
  5. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.
  6. Цифрова обробка сигналів в автоматизованих та інформаційно-вимірювальних системах.

Дякуємо колегам з факультету інформаційно-комп’ютерних технологій Державного університету «Житомирська політехніка» і сподіваємось на подальшу співпрацю!

Збірник конференції буде опубліковано пізніше.

Програма конференції

ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інформаційно-комп’ютерні технології: стан, досягнення та перспективи»