Конкурс на заміщення вакантних посад в ДУ “ІГНС НАН України”

Вакансія!

 

Розпорядження щодо затвердження переліку кандидатів на заміщення вакантних посад ДУ “ІГНС НАН України” – за посиланням.

 

 

 

Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України»

Україна, 03142, м. Київ-142, пр. Палладіна, 34а,

https://www.igns.gov.ua/; igns@ukr.net;

+38 (044) 502-12-29; +38 (044) 502-12-25; +38 (044) 424-11-41

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад:

  • старшого наукового співробітника (відділ експериментальної радіогеохімії – 1 вакансія).
  • молодшого наукового співробітника (відділ експериментальної радіогеохімії – 1 вакансія).
  • старшого наукового співробітника (відділ екологічної геології та термодинаміки геосфер – 1 вакансія).
  • провідного наукового співробітника (відділ мінеральної сировини ядерної енергетики – 3 вакансії).
  • наукового співробітника (відділ мінеральної сировини ядерної енергетики – 2 вакансії).
  • молодшого наукового співробітника (відділ мінеральної сировини ядерної енергетики – 1 вакансія).
  • молодшого наукового співробітника (відділ ядерно-фізичних технологій – 1 вакансія).
  • старшого наукового співробітника (відділ ядерно-фізичних технологій – 3 вакансії).

Умови проведення конкурсу, вимоги до претендентів та перелік необхідних документів розміщено за посиланням: документи

Документи необхідно подавати на ім’я директора ДУ «ІГНС НАН України» за адресою: м. Київ-142, пр. Палладіна, 34а, відділ кадрів або igns@ukr.net.

Житлом Інститут не забезпечує.

Термін подачі документів: з 11.04.2024 р. по 11.05.2024 р. каб. 330 з 11.00 до 16.00 Пн.-Чт. або на електронну пошту igns@ukr.net, телефони для довідок: 044 424 11 41

 

ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ДУ «ІГНС НАН України»

1) учасник конкурсу повинен мати:

вищу освіту з відповідного наукового напряму не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від наукової посади мати науковий ступінь відповідного наукового напряму структурного підрозділу;

результати наукової діяльності, які відповідають напряму діяльності відповідного структурного підрозділу, надруковані в наукових публікаціях;

2) на заміщення вакантної наукової посади може претендувати:

завідувача самостійного наукового структурного підрозділу (відділу, лабораторії) — доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);

заступника керівника (завідувача) наукового підрозділу — доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);

головного наукового співробітника — доктор наук;

провідного наукового співробітника — доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);

старшого наукового співробітника — доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);

завідувача лабораторії/сектору у складі наукового структурного підрозділу— доктор філософії (кандидат наук);

наукового співробітника — доктор філософії (кандидат наук);

молодшого наукового співробітника — доктор філософії (кандидат наук) або особа, що має вищу освіту другого (магістерського) рівня;

головного конструктора, головного інженера, головного технолога з основного напряму діяльності — доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);

заступника головного конструктора, заступника головного інженера, заступника головного технолога з основного напряму діяльності — доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);

провідного інженера, провідного технолога з основного напряму діяльності – особа, що має вищу освіту другого (магістерського) рівня.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ НА КОНКУРС

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі — кандидат), подає особисто, надсилає поштою або надсилає на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора ДУ «ІГНС НАН України» про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі — наукові праці), зокрема, опублікованих:

у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України;

у наукових виданнях інших держав;

публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection.

Перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

  • патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;
  • монографії (розділи у колективних монографіях);

– посилання на наукові онлайн-профілі;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, що працюють у ДУ «ІГНС НАН України», подають лише заяву про участь у конкурсі, перелік наукових праць.

У разі подання документів, на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим файлом).

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді.

У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, які подані або надіслані поштою кандидатом після закінчення встановленого строку їх подання, залишаються без розгляду та кандидатові не повертаються.

Облік та реєстрацію документів, поданих кандидатами, перевірку документів щодо відповідності встановленим вимогам у триденний строк від дня надходження забезпечує відділ кадрів ДУ «ІГНС НАН України».

Кандидати, документи яких відповідають встановленим вимогам, допускаються до участі у конкурсі (далі — учасники конкурсу).

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі не допускаються, про що їм повідомляє відділ кадрів ДУ «ІГНС НАН України» протягом п’яти робочих днів від дня отримання документів. У термін не більше двох робочих днів після отримання повідомлення кандидат має право усунути недоліки та повторно подати документи для участі у конкурсі.