Вступ до докторантури

Правила прийому до докторантури 2021

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО докторантури

Вступники до докторантури подають такі документи:

  • заяву на ім’я директора ДУ «ІГНC НАН України»;
  • особовий листок з обліку кадрів;
  • список опублікованих наукових праць і винаходів;
  • розгорнутий план дисертаційної роботи наукового ступеня доктора наук;
  • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о;
  • копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (особи, які здобули відповідний диплом за кордоном, копію нострифікованого диплома).

Паспорт, диплом про вищу освіту та диплом про присудження наукового ступеня подаються вступником особисто.