Вступ до аспірантури

Правила прийому до аспірантури 2022

Перелік документів для вступу до аспірантури

Вступники до аспірантури подають такі документи:

 • заяву на ім’я директора ДУ «ІГНC НАН України»;
 • копію паспорту (1, 2, 11 ст.) та ідентифікаційного коду;
 • копію документу(-ів) про здобутий ступінь магістра (спеціаліста) та додатку до нього;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою відділу кадрів за місцем роботи;
 • медичну довідка про стан здоров’я за формою № 086-о;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених іспитів);
 • копію сертифікату, що засвідчує знання іноземної мови (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію (реферат);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
 • протокол співбесіди та перевірки реферату передбачуваним науковим керівником.

Паспорт, диплом про вищу освіту та диплом про присудження наукового ступеня подаються вступником особисто.

 

Основні вимоги до дослідницької пропозиції | Завантажити

 

Титульна сторінка дослідницької пропозиції | Завантажити

 

Протокол співбесіди з передбачуваним науковим керівником ІГНС | Завантажити