АСПЕК

Аерогаммаспектрометричний бортовий комплекс дистанційного виявлення ядерно-радіаційних матеріалів і джерел іонізуючого випромінювання «АСПЕК»

Багатоцільовий комплекс «АСПЕК» призначений для ведення з борту літального апарату (літака, гелікоптера) дистанційної радіаційної, а також, хімічної і теплової розвідки місцевості і оперативного радіаційного контролю великих територій місцевості.

Комплекс дає можливість:

 • проводити дистанційний моніторинг в режимі реального часу з реєстраціею рівня радіоактивнот забруднення місцевості;
 • визначити наявність і просторове розповсюдження радіоактивної хмари безлосередньо на борту літального апарату, а також на наземній станції за інформацією, переданою по радіоканалу;
 • визначити щільність просторового розподілу и радіонуклідні складові радіоактивних забруднень місцевості, потужність та напрямки їх розповсюдження;
 • організувати пошук і визначити точне місце розташування локальних радіоактивних плям або точкових джерел гамма-випромінювання, а також визначити їх тип та активність;
 • отримати кінцеву (у вигляді карти) інформацію про характер розподілу на поверхні радіоактивних речовин з високою просторовою роздільною здатністю та чутливістю, візуалізаціею їх просторового розподілу та ідентифікацією ізотопного складу за спектром гамма-випромінювання;
 • провести експертизу і визначити ефективність заходів з радіаційної дезактивації місцевості;
 • проводити періодичний моніторинг радіаційного стану місць зберігання ядерних матеріалів.

Комплекс “АСПЕК” може ефективно застосовуватись для:

 • оцінки ситуації у виадках аварій природнo-техногенного характеру;
 • вибіркового дистанційного контролю потенційно небезпечиих об’ектів (нафтосховища, нафто- і газопроводи);
 • проведення оперативної розвідки місцевості на радіаційне і хімічне забруднення, визиачення характеру і типу забруднення;
 • виявлення, оцінки і прогнозу розвитку аварійної обстановки в результаті викидів радіоактивних і шкідливих хімічних речовин, виникнення пожеж;
 • визначення масштабів аварій і катастроф з одночасним визначенням координат і меж ураження;
 • радіаційного, хімічного, теплового моніторингу навколишнього середовыща з метою обгрунтування характеру та обсягу превентивних заходів щодо забезпечення промислової та екологічної безпеки;
 • проведення екологічноі експертизи для підтримки та прийняття управлінських рішень з питань раціонального природокористування та забезпечення безпеки населення;
 • дистанційного пошуку родовищ нерадіоактивних корисних копалин – кімберлітових трубок, рідкоземельних і золоторудних родовищ;
 • дистанційного пошуку родовищ урану;
 • дистанційного пошуку нафтових родовищ.

Контакти:

Адреса: Україна, МСП 03680, м. Київ-142, просп. Палладіна, 34а;

Телефон: (044) 424-00-29;

Факс: (044) 423-17-96;

E-mail: u-risk@ukr.net