70-річчя директора ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», члена-кореспондента НАН України, доктора технічних наук, професора ЗАБУЛОНОВА ЮРІЯ ЛЕОНІДОВИЧА

70-річчя директора ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», члена-кореспондента НАН України, доктора технічних наук, професора ЗАБУЛОНОВА ЮРІЯ ЛЕОНІДОВИЧА

70-річчя директора ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», члена-кореспондента НАН України, доктора технічних наук, професора ЗАБУЛОНОВА ЮРІЯ ЛЕОНІДОВИЧА

Відомий вчений в галузі ядерно-радіаційної фізики, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор Юрій Леонідович Забулонов народився 01 листопада 1952 р. у Києві. У 1980 р. закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка. З 2003 р. працює в Державній установі «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», пройшовши шлях від старшого наукового співробітника до директора.

Ю.Л. Забулонов зробив вагомий внесок у розвиток теорії фізики взаємодії випромінювання з твердими тілами: розробив кінетичні моделі просторової дисипації енергії іонів у каскаді пружних та непружних зіткнень з матеріалами різних типів з врахуванням переносу енергії атомами віддачі, розсіювання на будь-які кути зміщених атомів, непружних втрат енергії; на їх основі побудував модель еволюції радіаційних дефектів, яка враховує їх дифузію, а також методи принципово нового детектора β-частинок на основі фулериту С60. Розробив теоретико-методологічні основи нової технології просторово-часового аналізу полів радіаційного випромінювання: метод стохастичного аналізу для прямого вимірювання та оцінювання функцій розподілу ймовірностей випадкових процесів; динамічний метод аналізу швидкоплинних ядерних процесів у реальному та обмеженому часі спостережень і при однократній реалізації процесу спостереження.

У доробках Юрія Леонідовича висвітлені фундаментальні наукові дослідження НАН України з питань ядерно-екологічної безпеки та очищення рідких радіоактивних відходів об’єктів ядерно-паливного циклу: за період 2007-2021 рр. очолюваний ним відділ приймав участь у виконанні 11 фундаментальних та 20 прикладних науково-дослідних робіт в рамках програм НАН України, де ним були виконані роботи з: розробки та впровадження автоматизованої системи швидкого реагування дистанційного контролю об’єктів ядерно-паливного циклу на базі безпілотного літального апарату; створення типового пілотного модулю виявлення та ідентифікації, контролю та попередження несанкціонованого розповсюдження ядерно-радіаційних матеріалів на об’єктах ядерної енергетики, магістральних шляхах, державному кордоні; розробки плазмо-хімічної технології очищення техногенно-забруднених вод.

Під його науковим керівництвом були розроблені методики та побудовані технічні засоби, які знайшли широке практичне застосування в рамках виконання Національної програми ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а саме: аерогаммаспектрометричний комплекс «АСПЕК»; спектрометр внутрішнього гамма-випромінювання людини типу «Скринер»; ПРС «Вектор» (використовувалася при контролі радіаційної безпеки умов розташування та діяльності миротворчого підрозділу України у Косово у складі сил KFOR); радіометр «FOODLIGHT»; безпілотний літальний апарат типу «Октокоптер»; рідинносцинтиляційний аналізатор.

Унікальність розробок очолюваного Забулоновим Ю.Л. колективу полягає в наступному: єдині в Україні розробили та застосовують технологію та апаратуру дистанційного (з борту літального апарату будь-якого типу, включаючи БПЛА) радіаційного картування територій, включаючи Чорнобильську зону відчуження; вперше у світі розроблено наукові засади, технології та апаратні засоби синтезу нанодисперсних нанокомпозитів в умовах дії імпульсних магнітних полів багатофункціонального призначення: спеціалізовані сорбенти, носії для транспорту ліків у кровоносних системах людини та ін.; лідери в розробці плазмо-хімічної технології – розроблено інноваційні плазмо-хімічні реактори, у першу чергу, для очищення рідких радіаційних відходів від радіонуклідів об’єктів ЯПЦ, техногенно забруднених стічних вод від отрутохімікатів; для утилізації стійких органічних забруднювачів (важкі метали, застарілі пестициди тощо).

Всі наукові результати Ю.Л. Забулонова отримані при поєднанні та використанні знань на стику наук – фізики, хімії, геохімії, фізики плазми та спінової хімії. Він є автором понад 250 наукових праць у провідних наукових виданнях, серед яких 6 монографій, має понад 40 актів впровадження та 32 патенти України.

Юрій Леонідович здійснює активну міжнародну наукову діяльність, приймаючи участь у виконанні проєктів за різними програмами, зокрема: Грант НАТО SfP 985094 «Технологія для надійної ідентифікації радіоактивних матеріалів по спектрометричним даним» (2016-2019 рр.); «Дистанційне картографування пунктів тимчасового захоронення радіоактивних відходів і оцінки рівнів радіоактивного забруднення методами лідарного і радіаційного сканування території досліджень» (2017-2020 рр.), який виконувався спільно з японсько-німецькими колегами (Мюнхенський університет, PLEJADES та Quantum Systems); грант в рамках програми уряду Великобританії № 46343 «Передова технологія холодної плазми для видалення стійких органічних забруднювачів із питної води» (2020 р.); в рамках проєкту GAME CHANGERS (Великобританія) № GC-364 «Мультифункціональна система автоматизованого віддаленого моніторингу та картографування радіоактивності – GS-Smart» (2021 р.); Грант НАТО SfP G5798 «Створення сенсорів у режимі реального часу на основі наночастинок для визначення B. anthracis та M. tuberculosis. (2021-2023 рр.); учасник програми EURAD «Допомога Європейським країнам впровадити програми поводження з радіоактивними відходами» (2019-2024 рр.).

Юрій Леонідович активно поєднує наукову роботу з науково-організаційною та громадською діяльністю. Він є членом Національної комісії з радіаційного захисту населення України при Верховній Раді України, членом редакційних колегій журналу «Ядерна фізика та енергетика» та наукового журналу «Геохімія техногенезу».

За свої наукові досягнення Ю.Л. Забулонова удостоєно Державної премії України в галузі науки і техніки; Золотої медалі «BRUSSELS EUREKA» на Міжнародній виставці в м. Брюссель; Відзнаки НАН України «За професійні здобутки»; ордена пошани «За вагомий особистий внесок у розбудову незалежної України» від Національного проєкту «Твої імена, Україно»; нагород за досягнення у розробленні та впровадженні інноваційних технологій на конкурсах в Китаї, Великобританії та США.

Забулонов Ю.Л. велику увагу приділяє підготовці наукової зміни. Так, ним в Інституті започаткована наукова школа «Ядерно-фізичні технології та системи» за напрямами комплексний моніторинг і науково-технологічні основи радіаційної та техногенно-екологічної безпеки; технології очищення рідких РАВ та техногенно-забруднених рідин, в рамках якої підготовлено та захищено 4-ох кандидатів технічних наук.

Наукова спільнота, колеги і друзі щиро вітають Юрія Леонідовича з ювілеєм і зичать йому міцного здоров’я, наснаги та нових звершень на науковій ниві!