Зустріч з представниками офіційної делегації з м. Цяньжоу (Китай)

1

У відділі ядерно-фізичних технологій була проведена зустріч з представниками офіційної делегації з  м. Цяньжоу (Китай) та проведені перемовин щодо сумісних інноваційних проектів з питань екологічної безпеки та захисту навколишнього середовища, 25 травня 2019 р.  – на базі ДУ «ІГНС НАН України» (чл.-кор. НАН України, д.т.н, проф. Забулонов Ю.Л., пров. н.с. Буртняк В.М.).