ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ІНСТИТУТУ ГЕОХІМІЇ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

COLLECTED SCIENTIFIC PAPERES INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY

// //

zb_np_15_150x211_02

zb_np_14_150x211_02

Тип  видання: Збірник  наукових статей
Сфера розповсюдження: Загальнодержавна, зарубіжна
Рік заснування: 2000
Проблематика: Геохімія, геологія та екологія: геохімічні аспекти стану навколишнього середовища, розширення і раціональне використання мінерально-сировинної бази України, екологічна безпека та природоохоронні технології, технічні засоби моніторингу та радіаційного контролю.
Періодичність: 1-2 рази на рік
Свідоцтво про державну реєстрацію:  1. Серія КВ №5415 від 28.08.2001 р.

2. Серія КВ №6104 від 24.04.2002 р.

3. Серія КВ №19790-9090 ПР від 27.07.2012 р.

Реєстрація та внесення збірника у перелік наукових фахових видань: постанова № 1-05/6 від 16.12.2009 р. геологічні науки;

постанова № 1-05/3 від 14.04.2010 р. технічні науки.

Перереєстрація затверджена наказом МОН України від 09.03. 2016 р.

У 2014 р. журнал включено до бібліографічної бази даних наукових публікацій РІНЦ НЕБ (Російський індекс наукового цитування Наукової електронної бібліотеки).
Мова видання:  Українська, російська, англійська
Засновник(и): Національна академія наук України,

ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»

Відділення НАНУ: ядерної фізики та енергетики
Головний редактор: Р.Я. Белєвцев, чл.-кор. НАН України, доктор геол.-мін. наук
Заступники головного редактора: Г.М. Бондаренко доктор геол.-мін. наук

В.Г. Верховцев доктор геол. наук

Відповідальні секретарі: Л.В. Демченко  канд. фіз.-мат. наук

Г.П. Задвернюк канд. геол. наук

Редакційна колегія: Б.О. Горлицький, доктор геол.-мін. наук; М.М. Дівізінюк, доктор фіз.-мат. наук; В.В. Долін, доктор геол. наук; Ю.Л. Забулонов, чл.-кор. НАН України, доктор техн. наук; Г.В. Лисиченко, чл.-кор. НАН України, доктор техн. наук; Ю.О. Ольховик, кандидат геол.-мін. наук.; К.Г. Сущук, кандидат геол.-мін. наук; С.М. Чумаченко, доктор техн. наук; Б.Г. Шабалін, доктор геол. наук; І.Ф. Шраменко, кандидат геол.-мін. наук.; М.О. Ярощук, доктор геол.-мін. наук; А.В. Яцишин, доктор техн. наук.
Редакційна рада Фесай А.П., Задвернюк Г.П., Сущук К.Г., Демченко Л.В.
Наукові редактори: Г.В. Лисиченко, чл.-кор. НАН України, доктор техн. наук; Р.Я. Белєвцев, чл.-кор. НАН України, доктор геол.-мін. наук; Г.М. Бондаренко, доктор геол.-мін. наук.
Установа-видавець: ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»
Адреса редакції: Україна, МСП 03680, м. Київ-142, пр. Палладіна 34-А
Контактні номери: (38-044) 423-81-35; е-mail: igns@ukr.net; demchenko.lara@gmail.com
Додаткові відомості: Друкується за постановою Вченої Ради ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»
Категорія видання: Збірники НАН України (Відділення ядерної фізики та енергетики)

 • Р.Я. Белєвцев, (головний редактор) чл.-кор. НАН України, доктор геол.-мін. наук
 • Г.М. Бондаренко, (заступник головного редактора) доктор геол.-мін. наук
 • В.Г. Верховцев, (заступник головного редактора) доктор геол. наук
 • Б.О. Горлицький, доктор геол.-мін. наук;
 • М.М. Дівізінюк, доктор фіз.-мат. наук; [детальніше→]
 • В.В. Долін, доктор геол. наук; [детальніше→]
 • Ю.Л. Забулонов, чл.-кор. НАН України,  доктор техн. наук; [детальніше→]
 • Г.В. Лисиченко, чл.-кор. НАН України, доктор техн. наук; [детальніше→]
 • Ю.О. Ольховик, кандидат геол.-мін. наук.; [детальніше→]
 • К.Г. Сущук, кандидат геол.-мін. наук;
 • С.М. Чумаченко, доктор техн. наук;
 • Б.Г. Шабалін, доктор геол. наук;
 • І.Ф. Шраменко, кандидат геол.-мін. наук.;
 • М.О. Ярощук, доктор геол.-мін. наук;
 •  А.В. Яцишин, доктор техн. наук.Якщо документ відображається некоректно, перезавантажте сторінку.Якщо документ відображається некоректно, перезавантажте сторінку.

Установа-видавець: ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»
Адреса редакції: Україна, МСП 03680, м. Київ-142, пр. Палладіна 34-А
Контактні номери: +38 (044) 423 18 81; е-mail: IGNS_Rudenko@nas.gov.ua