ЯКОВЛЄВ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Захист дисертації Яковлєва Валерія Володимировича на тему: «Перспективні джерела природних вод для питного водопостачання України, їх охорона і раціональне використання»

📆 08 червня 2017 р. 🕙 10:00
🗺️ м. Київ-142, пр. Палладіна, 34а. [+] Розгорнути

08 червня 2017 р. о 10 00 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.192.01 в Державній установі “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України” відбудеться прилюдний захист докторської дисертації Яковлєва Валерія Володимировича (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна) на тему: «Перспективні джерела природних вод для питного водопостачання України, їх охорона і раціональне використання».

Спеціальність 21.06.01 – екологічна безпека. Спеціальність 21.06.01 – екологічна безпека.
Спеціалізована вчена рада Д.26.192.01

Науковий консультант:

  • Лур’є Анатолій Йонович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, професор кафедри гідрогеології (Харківський національний університет
    імені В.Н. Каразіна)


Офіційні опоненти:

  • Огняник Микола Степанович, доктор геолого-мінералогічних наук, завідувач відділу охорони підземних вод (Інститут геологічних наук НАН України)
  • Кроїк Ганна Аркадіївна, доктор геологічних наук, професор кафедри зоології та екології (Дніпропетровський національний університет)
  • Кошляков Олексій Євгенович, доктор геологічних наук, доцент, завідувач кафедри гідрогеології та інженерної геології (Київський державний університет імені Т. Шевченка)

  • Відгук від Яковлєва Є.О.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» за адресою: м. Київ, пр. Палладіна, 34а


Автореферат