Всеукраїнський Чорнобильський форум

5 грудня 2016 року відбувся Всеукраїнський Чорнобильський форум, метою якого було проведення аналізу сучасного стану екологічних, медико-соціальних проблем та нормативно-правових документів, напрацювання нових підходів та пропозицій з подолання наслідків ядерної аварії на ЧАЕС. У заході взяли участь діючі народні депутати України, представники міністерств та відомств України, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадські організації, засоби масової інформації, представники наукових організацій.

 

Від імені ДУ «ІГНС НАН Україні» у форумі взяв участь с.н.с. канд.. геол.-мін. наук Ольховик Ю.О., який спільно з член-кор. НАН України Лисиченком Г.В.  внесли пропозиції щодо актуалізації складу Національної комісії з радіаційного захисту України та обґрунтували необхідність внесення додаткової функції щодо координації наукових досліджень  до положення про Державне агентство України з управління зоною відчуження  та створення в ньому відповідного структурного підрозділу – “координації наукових досліджень”.
Також до відома присутніх на форумі була надана інформація про досвід  ДУ «ІГНС НАН України» у розробці нових вітчизняних технічних засобів радіаційного контролю з метою створення дієвої системи контролю та протидії  розповсюдженню радіоактивних матеріалів  в Україні.