ВЧЕНА РАДА

r_DSC_5840_826x331

  1. Загальні положення

[+] Розгорнути

  1. Повноваження, основні завдання та функції вченої ради

[+] Розгорнути

  1. Формування вченої ради

[+] Розгорнути

  1. Обов’язки та права членів вченої ради

[+] Розгорнути

  1. Порядок підготовки питань, що вносяться на розгляд вченої ради

[+] Розгорнути

  1. Порядок роботи вченої ради

[+] Розгорнути

  1. Порядок голосування і прийняття рішень на засіданні вченої ради

[+] Розгорнути

  1. Протокол засідання вченої ради. Порядок ознайомлення з матеріалами вченої ради

[+] Розгорнути

  1. Прикінцеві положення

[+] Розгорнути

УХВАЛЕНО

Рішення засідання вченої ради
ДУ «ІГНС НАН України»
15.07.2014 (протокол № 6 п.2)

зі змінами
18.04.2017 (протокол № 3 п.2)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора
ДУ «ІГНС НАН України»
22.07.2014 № 55

Наказ директора
ДУ «ІГНС НАН України»
16.05.2017 № 26