НАУКОВИЙ ЗБІРНИК ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

tes_826x300

contentЗАСНОВНИКИ:

– Національна академія наук України

– Міністерство надзвичайних ситуацій України

– Державна установа “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України”

– Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради

Друкується за постановою Вченої ради ДУ “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України”

 

Свідоцтво про державну реєстрацію ДЗМІ – серія

КВ № 16163-4635Р від 30.12.2009 р.

Фахова реєстрація у ВАК України в галузі геологічних і технічних наук (екологічна безпека)

Постанова Президії ВАК України від 23.02.2011 №1-05/2

©         Державна установа “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України”

©         Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради, відділ екологічної безпеки

Головний редактор

ЛИСИЧЕНКО Георгій Віталійович

Заступники головного редактора:

Забулонов Ю.Л. (Україна)

Демехін Г.А. (Україна)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Бойко А. П. (Україна)

Коваленко Г.Д. (Україна)

Барбашев С.В. (Україна)

Бондаренко Г.М. (Україна)

Бєлєвцев Р.Я. (Україна)

Крайнов І.П. (Україна)

Шмандій В.М. (Україна)

Яковлєв Є.О. (Україна)

Чумаченко С.М. (Україна)

 

Секретар Іщенко А.А.

 

ІНОЗЕМНІ ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Войчик В. (Польща)

Алієв Р. (Азербайджан)

Калінін М. (Білорусь)

Єременко В.А. (Росія)

Технічний секретар: Шкапенко В. В.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ НАУКОВОГО ЗБІРНИКА „ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ”


Для своєчасного формування програми та збірника матеріалів просимо Вас надсилати матеріали обсягом не менше 5-ти сторінок (включаючи рисунки та таблиці).

Текст статті друкується у редакторі Microsoft Word без переносу частин слів, шрифтом Times NewRoman.

Параметри сторінки – аркуш формату А4, номери сторінок не проставляються, верхнє та нижнє поля – 25 мм, ліве поле – 30 мм, праве поле – 15 мм.

Структура рукопису:

УДК – без відступу, по лівому краю, розмір шрифту 14, нежирний, великими літерами.

Автор(и) – від УДК через один інтервал, по ширині, розмір шрифту – 12, прізвище та ініціали великими літерами, полужирний, з позначкою 1 або 2 після кожного прізвища, якщо автори статті з різних установ або організацій. На наступній строчці (через 1 інтервал) – курсивом, розмір шрифту 12, малими літерами – назва установи або організації автора, або авторів, (після 1 – для першого, після 2 – для другого, 3 – для третього ..)

Назва статті – від авторів через один інтервал, по ширині, великими літерами, полужирний, розмір шрифту – 12.

Анотація – від назви через один інтервал, по ширині, розмір шрифту – 12, між строковий інтервал – одинарний.

Анотація надається трьома мовами – українська, російська, англійська. Анотація на початку статті друкується мовою основного змісту статті.

Основний текст – від анотації через один інтервал, по ширині, між рядками – одинарний, абзац – 1 см, розмір шрифту – 12.

Після основного тексту – від тексту через один інтервал, список літератури – шрифт – 12, по ширині, розмір шрифту – 12, інтервал між рядками – одинарний.

Анотація після літератури – англійською та російською або українською мовою, розмір шрифту – 12, прізвища авторів, назва статті, оформляються аналогічно, як у початку статті.

Таблиці та рисунки – вбудовані об’єкти, через один інтервал після тексту та до підписів. Слово „Таблиця” вирівнюють по лівому краю, полужирний, розмір шрифту – 12, назву таблиці поряд по ширині, над таблицею. Слово „Рис. 1.” – полужирний, назва рисунку – нежирним, розмір шрифту – 10.

Адреса редакційної колегії:

03680, Київ-142, пр. Палладіна, 34-А

ДУ “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України”,

Тел. (044) 423 18 81.

Електронна пошта: IGNS_Shkapenko@nas.gov.ua