ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення»

ХІІ Міжнародна науково-практичної конференція «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення»

Старший науковий співробітник ДУ ІГНС НАН України Ю.О. Ольховик взяв участь у роботі ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення», яка відбулася в м. Харкові