об'єднати всіх учасників майбутньої Європейської спільної програми з RWMD

Об’єднати учасників Європейської спільної програми з RWMD

18 жовтня 2017 р  в місті Антоні (південна околиця Парижа) пройшли  Перші загальні збори  Потенційних учасників Спільної програми з управління  та поводження з радіоактивними відходами (RWMD), в  роботі яких від ДУ «ІГНС НАН України» прийняли участь член, кор. НАН України Г.В. Лисиченко та Старший науковий співробітник Т.В.Дудар.