Семінар, присвячений перспективам виконання подальших наукових робіт на етапі демонтажу об’єкта «Укриття»

18 березня 2016 року в приміщенні Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України відбувся семінар, присвячений перспективам виконання подальших наукових робіт на етапі демонтажу об’єкта «Укриття» після завершення будівництва нового безпечного конфайменту (так звана «Арка»). В роботі семінару прийняли участь представники ДІЯРУ, ДСП «ЧАЕС», ДО «Радон», ДУ «ІГНС НАН України» та інші.

Укриття
У своїх доповідях науковці ІПБ АЕС  деталізували поточний стан зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС, приділивши основну увагу  сучасному стану лавових паливовміщуючих мас (ЛПВМ). Були підкреслено, що перекриття об’єкта «Укриття» новим безпечним конфайментом (НБК) не вплине на процеси деградації і перетворення керамічних  ЛПВМ у радіоактивні аерозолі. Потенційна небезпека ЛПВМ з часом буде зростати внаслідок спонтанного руйнування поверхні ЛПВМ з утворенням високоактивного пилу. НБК не є герметичною спорудою, тому ризики впливу залишків ядерного палива у 4-му енергоблоці на довкілля будуть зберігатися до тих пір, поки воно не буде вилучене з об’єкта «Укриття».

У своєму виступі заступник директора з наукової роботи ДУ «ІГНС НАН України» Ю.О. Ольховик наголосив на невідкладній необхідності початку наукових досліджень з розробки сучасних методів кондиціювання ЛПВМ для довгострокового зберігання з урахуванням вимог до їх майбутнього захоронення. Із цією метою необхідна тісна взаємодія науковців НАН України, ДСП «ЧАЕС» та Центрального підприємства по поводженню з радіоактивними відходами.

Семінар  відзначив, що надзвичайно актуальною є розробка стратегії та принципових технологічних рішень із вилучення паливовміщуючих мас із використанням систем НБК і обґрунтування безпеки у процесі їхньої реалізації.